top of page

Art Gallery Kunstkabinet d 'Oude Winkel

Kunstkabinet d 'Oude Winkel
IMG_1003.JPG
Herfst 2021

Art Gallery Kunstkabinet d' Oude Winkel


De galerie wordt verbouwd en geïsoleerd. Rechts is een verwarmde werkruimte voor Reen ingericht, haar 'kantoor', de ruimte achter de linker etalageruit  blijft tentoonstellingsruimte. De hal naar de studio van Robert is geïsoleerd en zal ook voor exposities gebruikt worden. De studio krijgt een nieuw geïsoleerd  plafond en zal eventueel in de toekomst ook als expositieruimte worden ingericht. De planning is om in het voorjaar een open dag te houden, daarna zal 'd Oude Winkel alleen op afspraak te bezoeken zijn. 
IMG_20190724_151114.jpg

Galerie Kunstkabinet d 'Oude Winkel opende zijn deuren in 2016 met een tentoonstelling van de foto's van Robert van Rijn en de India schilderijen van Reen Sanderse. Kleine tentoonstellingen volgden in de daarop volgende jaren, zie verder op deze site.

We bouwden een mooie relatie op met vele kunstenaars en kunstminnende bezoekers.

In 2020 wilden we groot uitpakken met de expositie en een drietal proeverijen met als thema Food Feeds Art. 50 kunstenaars nationaal en internationaal hebben  zich speciaal voor deze editie laten inspireren. Tot de covid 19 pandemie....Tijdens de lock down besloten wij de hele tentoonstelling af te gelasten en onze deuren voorlopig te sluiten.

Voor 2020 staat er verder niets meer op het programma. Wilt u toch eens komen kijken, dan ben u, na het maken van een afspraak en als u goed gezond bent van harte welkom. U kunt ons bellen op: 0031 640425895.

The gallery is being renovated and insulated. A heated workspace has been set up for Reen on the right, her 'office', the space behind the left shop window  remains exhibition space. The hall to Robert's studio is isolated and will also be used for exhibitions. The studio will receive a new isolated ceiling and may also be used as an exhibition space in the future. The plan is to hold an open day in the spring, after which 'd Oude Winkel can only be visited by appointment.

IMG_2418.JPG

Gallery Kunstkabinet d 'Oude Winkel opened its doors in 2016 with an exhibition of the photographs by Robert van Rijn and the India paintings by Reen Sanderse. Small exhibitions followed in the following years, see further on this site. We built up a beautiful relationship with many artists and art-loving visitors. In 2020 we wanted to go big with the exhibition and three tastings with the theme Food Feeds Art. 50 artists nationally and internationally were inspired especially for this edition. Until the covid 19 pandemic .... During the lock down we decided to cancel the entire exhibition and close our doors for the time being.

Nothing else is planned for 2020. If you would still like to come and have a look, then you are most welcome after making an appointment and if you are in good health. You can call us on: 0031 640425895.

30/05 tot 25/09 2020  Cancelled!

Food Feeds Art

 

Call for entries!

Exhibition: Food Feeds Art

Kunstkabinet d ‘Oude Winkel, The Netherlands
Exhibitiondate: 30 may till 25 september


On the account of our 5th anniversery of Kunstkabinet d ‘Oude Winkel, Nieuwstraat 66, Oostburg, The Netherlands we organise a special theme-exhibition: Food Feeds Art.

With great pleasure we invite national and international artists to joint his exhibition with their artworks.

 

The exhibition will last 18 weeks and will be ‘refreshed’ every 6 weeks, 31/5, 127 and 23/8. On these day’s food will be served in cooperation with a chef.

 

 The artworks should be inspired on our daily food. All aspects of the process of realization of our food can be an inspriration, like for example the cow in the meadow or the abattoir, the meat on the table, the milk in the can. Grain becomes bread, fish becomes fishfingers, chicken becomes saté, garbage in the sewer, rivers and the sea.

 

All disciplines are welcome. Max size of the artworks 100 x 100 cm. Entry fee is € 20,00. Cost for returning artwork is fort he participant. Artworks can be sold, the Kunstkabinet recieves 20% of the selling price.

You can entry till the 5th of april 2020.

 

. Your  Robert van Rijn, Reen Sanderse and guest curator C.J. van der Heide.

Kunstkabinet d ‘Oude Winkel, Nieuwstraat 66, 4501 BE Oostburg, tel. 00316 40425895

 

All news about Food Feeds Art will be posted on:
https://www.facebook.com/groups/294495311046477/?ref=bookmarks

IMG_6826.JPG
kipkuikens franca.jpg
bert in cocon Marjolein de Boer.jpeg

2019   'Beestenboel'       20/7-12/10

 

Marjolein van der Stoep, professional artist; creates new animals, mutations, not only to make the public laugh, also to express her fear for genetic manipulation for instance.

www.kunstacademieonline.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M vd Stoep, Bert in cocon

Bram de Kraker, sculptor. His sculpters have often a social en human theme. For this exhibition he choose the sculptures with a wink to  real animals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bram de Kraker, Lipvis

Franca Oostveen-Vernes, loves painting and drawing as a hobby. Painted a warm welcome to the spring: 'Lentebode'.

 

 

Franca Oostveen, Lentebode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019    'Komt van ver'      27/4-3/7 

 

 

 

Gerard Schoemaker, the results of his search to relief and 3D art,

www.bibkunst.nl

G Schoemaker, Hokplooi

Tineke Jacobs, applys her love for nature in combinig photography and other materials

www.tinekejacobs.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Jacobs, Strandpaal

G Schoemaker 'Hokplooi'.jpg
T Jacobs 'Strandpaal'

Iris van t Bosch, professional artist; the struggle of different materials, animals get people, people get animals, words lead the public to more questions and answers.

wwww.atelier4iris.nl

Iris van 't Bosch

Jenny de Bode, special for this occasion she made her 'Bisterbeessies', created out of spots, and a fine-liner: the animals are born!

www.jennydebode.n

  

Jenny de Bode

Cliënten van de Schelp/Tragel

Pupils of atelier de Schelp has a mental or physical disability. They create lovely products among ceramiek.

De Schelp

Iris van t Bosch.jpg
Jenny de Bode.jpg
IMG_6703.JPG

Robert van Rijn, a compilation of the photos he made, with his vision on India, during his visits to India from 2004 till now

R van Rijn, Haora Brug, Calcutta

R van Rijn 'Haora Brug Calcutta

2018   Send me a postcard mail art project

Zo'n honderd kunstenaars uit binnen- en buitenland, waaronder zelfs middelbare scholieren, die ansichtkaarten maakten tijdens kunstlessen, reageerden op de volgende oproep op Facebook. Nostalgie of heimwee, weet je nog? Tijdens de feestdagen urenlang bij een kiosk staan ​​om de mooiste ansichtkaarten te kopen; van het land of de regio, met windmolens, kostuums, collages van de bezienswaardigheden of van die ondeugende met veel naakt en ongeïnspireerd! Schrijf de kaartjes dan op een terrasje: voor de buren die voor de kat zorgen, je gezin, de werkgever, de melkboer en de bakker, stapels kaarten, al dan niet voorzien van een zonnetje met de temperatuur, werden in de brievenbus geschoven . Eenmaal thuis bekijk je zelf de oogst die je hebt ontvangen! Verleden of ...? Ook bezoekers van de Oude Winkel werden uitgedaagd. Regelmatig vielen de mooiste kunstwerken op de deurmat van de Oude Winkel. Veel kunstenaars waren zelfs zo geïnspireerd dat ze meer dan één, soms meer dan tien ansichtkaarten instuurden. De oogst is daardoor erg groot, daarnaast worden de meeste ansichtkaarten aan beide kanten verwerkt! De ansichtkaarten worden dan ook op een bijzondere manier tentoongesteld. In het Kunstkabinet van D "Oude Winkel en de ruime hal erachter is een" sprookjesbos "versierd met echte bomen. De ansichtkaarten worden zo aan de takken gehangen dat ze aan beide kanten en de tentoonstellingsruimte te zien zijn. krijgt ook een sprookjesachtige aankleding. Nieuwsgierig geworden, kom dan naar deze leuke tentoonstelling!

About a hundred artists from home and abroad, including even secondary school students, who made postcards during art lessons, responded to the next call on Facebook. Nostalgia or homesickness, do you remember? Spend hours at a newspaper stand during the holidays to buy the most beautiful postcards; of the country or region, with windmills, costumes, collages of the sights or of that naughty one with a lot of naked and uninspiring! Then write the cards on a terrace: for the neighbors who take care of the cat, your family, the employer, the milkman and the baker, piles of cards, whether or not provided with a sun with the temperature, were slipped into the letterbox. Once at home view the harvest that you received yourself! Past or ...? Visitors to the Oude Winkel were also challenged. The most beautiful works of art regularly fell on the doormat of the Oude Winkel. Many artists were even so inspired that they sent in more than one, sometimes more than ten, postcards. The harvest is therefore very large, in addition, most postcards are processed on both sides! The postcards are therefore exhibited in a special way. In the Kunstkabinet of D "Oude Winkel and the spacious hall behind it, a" fairytale forest "is decorated with real trees. The postcards will be hung on the branches in such a way that they can be viewed on both sides and the exhibition space will also have a fairytale decoration. Became curious? Then come to this fun exhibition!

IMG_5798.JPG
IMG_5781wiel hal.jpg
IMG_5773 aan takken.jpg
IMG_4445 Theo Schuurmans voor.jpg
IMG_4213 web.jpg
IMG_4254 carmen heemels.jpg
IMG_4550 Baltus Wigersma voor.jpg

2017    Used coffeefilter mail art project

Expositie en wedstrijd! 

Het wonderlijke en fascinerende Mail Art Project ‘Used coffeefilter’ , 103 kunstenaars uit 23 verschillende landen stuurden kunstwerkjes gemaakt op gebruikte koffiefilters, soms in prachtig vorm gegeven enveloppen, anderen alleen met een postzegel en adres op het filterzakje. Er kwamen tekeningen en schilderijtjes, maar ook collages en zelfs sculpturen. Oostburgers, volwassenen en kinderen, kunnen ook een kunstwerk op een gebruikt filterzakje  maken, thuis of in de winkel, materiaal hiervoor is aanwezig (breng zelf een gebruikte filter mee). Deze kunstwerkjes worden in de etalage gehangen. Uit alle inzendingen kiezen wij de drie mooiste creaties welke een leuke prijs zullen ontvangen!!

Van 3 juni tot 16 juli in het kunstkabinet en fotostudio van d’ Oude Winkel in Oostburg, Nieuwstraat 66. Open wo-do-vrij van 14.00 tot 17 uur, en op afspraak tel. 0117 308715. Zie publicaties in de media.

Exhibition and competition!

The wonderful and fascinating Mail Art Project "Used coffee filters", 103 artists from 23 different countries sent works of art made on usedcoffee filter, sometimes in beautifully designed envelopes, others only with a stamp and address on the filter bag. There were drawings and paintings, but also collages and even sculptures. East citizens, adults and children, can also make a work of art on a used filter bag, at home or in the shop, material for this is available (bring your own used filter). These works of art are hung in the shop window. From all entries we choose the three most beautiful creations which will receive a nice prize !! From 3 June to 16 July in the art cabinet and photo studio of d 'Oude Winkel in Oostburg, Nieuwstraat 66. Open Wed-Thu-Fri from 2 pm to 5 pm, and by appointment tel. 0117 308715. See publications in the media.

voor de website.jpg
IMG_4067.JPG
IMG_4045.JPG
IMG_4057.JPG
IMG_4033.JPG
bottom of page